Godziny inwestycyjne na rynkach WSZYSTKIE GODZINY PODANE SĄ DLA STREFY GMT, CHYBA ŻE ZOSTAŁO TO OZNACZONE INACZEJ. Czas letni (DST) zasadniczo zaczyna się na wiosnę, a kończy jesienią, ale nie jest stosowany jednakowo wobec wszystkich instrumentów. Godziny sesji aktualizowane są w poniższej tabeli.

Niemal w każdym kraju z funkcjonującą gospodarką wolnorynkową działają giełdy, na których przedmiotem obrotu są akcje, obligacje, towary, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Blisko 40 procent handlu akcjami światowymi koncentruje się w Ameryce Północnej. 33 procent to rynki azjatyckie, 19,5 procent obrotu jest na giełdach w Europie. W USA funkcjonuje kilka giełd, na których ma miejsce obrót akcjami. Największą z nich jest giełda nowojorska (NYSE).

Trading W Piątek

Najbardziej płynne pary walutowe na sesji europejskiej forex to pary z udziałem euro (EUR), indeksy giełdowe (FTSE, DAX) oraz surowce i towary godziny otwarcia giełd na świecie (złoto, ropa). Pary walutowe, indeksy, surowce i wiele innych W okolicach godziny 14 (CEST) rynki zaczynają coraz bardziej spoglądać za ocean.

Indeksy[edytuj

godziny otwarcia giełd na świecie

Dokonując rejestracji, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat. Ponadto oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz Zasady i warunki oraz Polityka prywatności. To