Notowania Forex

Notowania Forex NAJCIEKAWSZE INFORMACJE Pandemia Covid-19 była punktem zwrotnym dla „niekonwencjonalnych” polityk monetarnych na Rynkach Wschodzących , z których kilka zainicjowało Alphabet programy skupu obligacji państwowych w celu zapobiegania… miejscu jako najbardziej rozwinięte państwo świata według Indeksu… Republikanie szukają łatwych… Ponad 210 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich na realizację nowatorskich projektów trafi do firm […]

Aktualne Kursy Walut W Czasie Rzeczywistym

Aktualne Kursy Walut W Czasie Rzeczywistym Analiza techniczna skupia się przede wszystkim na cenie i wykresach cenowych, a opiera się na trzech filarach: Rynek dyskontuje wszystko — ignorujemy czynniki fundamentalne, zakładając że rynek kształtując cenę już wziął je pod uwagę. Ceny podlegają trendom — zakładamy że cena porusza się zgodnie z trendem. Oznacza to, że […]